Grupy dzielenia


Zapisy na rok formacyjny 2019/2020

Oprócz cotygodniowych spotkań Wspólnoty, ważną rolę odgrywają kilku- lub kilkunastoosobowe Grupy dzielenia. Są miejscem formacji, wzajemnego wsparcia i budowania relacji. Spotkania odbywają się 1-2 razy w miesiącu, termin i miejsce ustala grupa samodzielnie.

Animator na spotkaniach grupy wprowadza uczestników w tematy zgodnie z bieżącą formacją danej grupy. Równocześnie każdy członek grupy pracuje nad sobą codziennie, korzystając z materiałów formacyjnych SNE.

© SNE NSJ Kraków. All Rights Reserved.

Polityka prywatnosci | Powered by L.THEME | Patronat: Parafia NSPJ